Hukamnama at Gurdwara


Hari Bhajan Kaur Reading the Hukamnama at Gurdwara. It was so beautiful to hear in Gurdwara.

One Response to “Hukamnama at Gurdwara”