112041908191827941


Sadasat Simran Singh Jugat Guru (Cherdikala Jatha) playing Shabad Kirtan at Gurdwara.

One Response to “112041908191827941”

  1. Siri Avtar Singh Khalsa, Jagat Guru’s son is raelly cute.